Pel que fa al mòdul de Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals s’inclou dins de la qualificació professional completa de Muntatge i postproducció d'audiovisuals IMS296_3 (RD 1200/2007, de 14 de setembre).
I les unitats de competència que comprén el mòdul que estem treballant són:
UC0949_3: Realitzar el muntatge integrant eines de postproducció i materials de procedència diversa.
UC0950_3: Coordinar els processos finals de muntatge i postproducció fins generar el producte audiovisual final.